Home
เข้าพบท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2010 เวลา 14:28 น.

   
ท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตร คุณจิรากร  โกศัยเสวี ได้เปิดโอกาสให้ นายกสมาคมฯ
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อเรียนปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทาง
ในการแก้ไขของพรบ.วัตถุอันตราย    ในโอกาสเดียวกันได้เรียนชี้แจงถึงประเด็นปัญหา
ของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553  เวลา 16.00 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2010 เวลา 15:05 น.