Home
สมาคมฯ ร่วมกิจกรรมตลาดนัดปัจจัยการผลิตฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2016 เวลา 17:32 น.

สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ร่วมงานกิจกรรมตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ คท.1/9

ในโครงการ สานพลังประชารัฐปัจจัยการผลิตคุณภาพ....

โดยมีสมาชิกของสมาคมฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าคุณภาพในราคาพิเศษ

เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

 

กิจกรรมตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ ...ครั้งพิเศษ...

ในโครงการ สานพลังประชารัฐปัจจัยการผลิตคุณภาพ....

โดยมีสมาชิกของสมาคมฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าคุณภาพในราคาพิเศษ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2

อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2016 เวลา 17:45 น.